/ Kurumsal

Kalite Politikası

Sahip olduğumuz sektör tecrübesi, kullandığımız güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle, “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları ve Cihazları Üretimi” üzerine önde gelen kuruluşlar arasında yer alan, konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen şirketimiz aşağıdaki vazgeçilmez unsurları benimsemektedir.

 Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler sunmak, müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek,
- Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kuruluş olmamızı sağlayan yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamak,
- Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
- Sürdürülebilir iş gücü için personel memnuniyetini ve yeterliliklerini arttırmak,
- Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi korumak ve doğal kaynak tüketimini azaltarak sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak,
- İklim değişikliğinin önlenmesi, biyo çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
-Tüm çalışanlarımıza danışarak ve katılımlarını sağlayarak, iş kazalarını azaltmak,
- Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması,
- Müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğinin tüm çalışanlara iletilmesi ve gizlilik ilkesinin korunması adına faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
-Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemek
-Şirket politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.